fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
8sty2016

Prawo zamówień publicznych – nowy kurs złotego do euro

Prawo zamówień publicznych: Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych przypomina, że 1 stycznia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2254).  Rozporządzenie ma istotny wpływ na praktyczne zastosowanie ustawy prawo zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych Czytaj więcej…

28gru2015

Progi zamówień publicznych w 2016

Zamówienia publiczne czeka drobna zmiana. Dzisiaj Prezes Rady Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. Jego przepisom przygląda się prawnik z naszej kancelarii prawnej w artykule Progi zamówień publicznych.

Progi zamówień publicznych Czytaj więcej…

5gru2015

Rażąco niska cena jako przesłanka odrzucenia oferty w przetargu.

Po zmianie art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych powszechne stały się wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (rażąco niska cena), w tym w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy (…) oraz ewentualnej pomocy publicznej, otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów. Wynika to z tego, że ustawodawca wprowadził przesłankę obligującą zamawiającego do uruchomienia procedury wyjaśniającej, czy oferta zawiera rażąco niską cenę.

Kancelaria Radców Prawnych z Krakowa zaprasza do lektury artykułu poświęconego tematowi rażąco niskiej ceny.

rażąco niska cena Czytaj więcej…

Login to your Account