fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Józefitów 3, 30-039 Kraków
4Lut2016

Pozew o alimenty na dziecko. Jak napisać dobry pozew?

Pozew o alimenty, co warto o nim wiedzieć i na co zwrócić uwagę aby dobrze go napisać?

Czy warto korzystać ze wzoru, kiedy każda sytuacja może być inna?

Z chwilą przyjścia dziecka na świat rodzice zobowiązani są do dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania. Obowiązek ten powstaje niezależnie od faktu, czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy też ze związku pozamałżeńskiego. Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenie należne dziecku od swoich rodziców. Wynikające ze spoczywającego na nich obowiązku w przedmiocie dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacji trwa tak długo, jak długo dziecko nie zdobędzie, stosownie do swoich uzdolnień i predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, czyli do momentu usamodzielnienia się. Ustanie obowiązku alimentacyjnego jest niezależnie od osiągniętego wieku. Obowiązek alimentacyjny może więc istnieć nadal, mimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

pozew o alimenty

Czytaj więcej…

12Gru2015

Alimenty wstecz a roszczenie o zwrot kosztów utrzymania dziecka

Powództwa o zasądzenie alimentów wstecz

Alimenty ze swej natury służą zaspokajaniu potrzeb osoby do niej uprawnionej – dziecka. Przyjmuje się, iż co do zasady są to potrzeby bieżące. Z tego powodu sąd najczęściej zasądza alimenty na przyszłość, począwszy od daty wniesienia pozwu. Istnieje jednak możliwość wystąpienia z tzw. roszczeniem regresowym bądź wniesienia powództwa o zasądzenie alimentów wstecz. Prawnik z Krakowa rozjaśnia aspekty prawne i praktyczne tych zagadnień.

ft0-xu4ntva-loic-djim

Czytaj więcej…

24Maj2015

Wszystko o alimentach – cz. 2

Alimenty od męża, żony – alimenty od małżonka

Po krótkiej przerwie zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który przygotował radca prawny z kancelarii w Krakowie, poświęconym obowiązkowi alimentacyjnemu względem współmałżonka. Kwestie związane z obowiązkiem łożenia na utrzymanie współmałżonka lub byłego współmałżonka budzą wiele emocji. W tym artykule staramy się w skrócie przybliżyć regulacje prawne w tym zakresie.

stockvault-wallet197414

Czytaj więcej…

Login to your Account