fbpx
 • +48 12 307 02 66
 • biuro@jwrp.pl
 • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków

Zamówienia publiczne to jedna z podstawowych specjalizacji naszej kancelarii prawnej.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego na rzecz wykonawców i zamawiających. Zamówienia publiczne to dziedzina, w której nasza kancelaria prawna zdobyła bogate doświadczenie, świadcząc usługi na rzecz firm z branży:

 • informatycznej,
 • budowlanej,
 • gastronomicznej i hotelowej,
 • imprez masowych,
 • telekomunikacyjnej,
 • motoryzacyjnej.

Kancelaria od wielu lat reprezentuje klientów na każdym etapie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Doświadczenie w reprezentowaniu wykonawców procentuje efektywnym doradztwem na rzecz podmiotów publicznych w zakresie przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Znając praktyczne problemy wykonawców, możemy w sposób efektywny i profesjonalny wspierać zamawiających w prowadzeniu przetargów i postępowań prowadzonych w innym trybie.

Wsparcie zamawiających

 • rekomendacje co do trybu postępowania,
 • rekomendacje co do efektywnego doboru kryteriów oceny ofert w postępowaniu,
 • kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania, w tym – w sporządzeniu dokumentacji postępowania,
 • wsparcie w procesie komunikowania się z wykonawcami,
 • wsparcie na etapie badania i oceny ofert oraz rozstrzygnięcia postępowania,
 • reprezentacja zamawiającego przed KIO.
Wsparcie wykonawców

 • wsparcie na etapie sporządzania oferty, składanej wraz z ofertą dokumentacji, ewentualnym uzupełnianiem zasobów pozwalających na ubieganie się o udzielenie zamówienia,
 • weryfikacja SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu i pozostałej dokumentacji postępowania pod kątem zgodności z przepisami ustawy,
 • unikanie przesłanki rażąco niskiej ceny
 • sporządzanie pism, zapytań i wniosków do zamawiającego,
 • rekomendacje co do zasadności składania odwołań,
 • reprezentacja klienta przed KIO oraz w ewentualnym sporze z zamawiającym,
Zamówienia podprogowe

 • sporządzanie regulaminów udzielania zamówień,
 • doradztwo w zakresie udzielania zamówień zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych,
 • audyt procedur stosowanych przez zamawiających przy udzielaniu zamówień podprogowych.

Radca prawny odpowiedzialny za specjalizację: Justyna Witas-Chłopek, justyna.witas@jwrp.pl

Login to your Account