fbpx
 • +48 12 307 02 66
 • biuro@jwrp.pl
 • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
27cze2018

Sprawozdanie roczne za 2017 – jak złożyć sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

 

Przypominamy, że od 15 marca tego roku sprawozdanie roczne spółki lub grupy kapitałowej nie może być złożone w formie pisemnej, do Sądu Rejestrowego.

Roczne sprawozdanie finansowe wraz z pozostałymi dokumentami składa się wyłącznie za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych, pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.

Nasza kancelaria w Krakowie świadczy usługi w zakresie wsparcia przy rejestracji sprawozdań, jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą pomocą, zapraszamy do kontaktu.

Jednak w zdecydowanej większości przypadków spółki mogą samodzielnie złożyć sprawozdanie roczne.

Poniżej  prezentujemy kilka wskazówek, jak złożyć dokumenty bezpłatnie (możliwe jest też odpłatne złożenie wniosku za pośrednictwem systemu s24).

Sprawozdanie roczne krok po kroku.

 1. Aby system działał, na komputerze trzeba zainstalować środowiska JAVA JRE.
 2. Konieczne jest zarejestrowanie konta na portalu ekrs.ms.gov.pl. Konto trzeba potwierdzić podpisem EPUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 3. Po utworzeniu konta przedsiębiorca musi wybrać opcję „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów”.
 4. Następnie wybieramy opcję „Przygotowanie i składanie zgłoszenia”.
 5. Wybieramy „Dodaj zgłoszenie”.
 6. Wpisujemy numer KRS naszej spółki w celu jej odnalezienia.
 7. Po wyświetleniu się danych spółki wybieramy „dalej”.
 8. Następnie wpisujemy nazwę nowego zgłoszenia (wybieramy ją dowolnie, np. sprawozdanie za 2017).
 9. W specjalnym polu poniżej wybieramy okres, za jaki chcemy złożyć zgłoszenie – jest to okres, za jaki przygotowano sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności.
 10. Wybieramy rodzaj zgłoszenia – na rozwijanym pasku wybieramy, czy chcemy złożyć sprawozdanie finansowe i inne dokumenty, czy sprawozdanie grup kapitałowych.
 11. Klikamy pole „dodaj dokument” i po kolei wczytujemy do systemu gotowe i podpisane przez co chociaż jednego członka zarządu dokumenty, tj. co najmniej: sprawozdanie finansowe – bilans, sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe – informacje dodatkowe, sprawozdanie z działalności, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwała o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty.
 12. Należy pamiętać, że sprawozdanie roczne skanujemy i podpisumey w formie oddzielnych dokumentów: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.
 13. Jeśli podpisujemy dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym i podpis jest podpisem zewnętrznym, konieczne jest dodanie oddzielnie podpisywanego dokumentu i następnie pliku zawierającego podpis.
 14. Kiedy już wszystkie dokumenty zostaną wgrane do systemu, należy zapisać zgłoszenie i zweryfikować je.
 15. Po poprawnej weryfikacji wybieramy osobę uprawnioną do reprezentacji, która złoży podpis i podpisujemy całe zgłoszenie.
 16. Po skutecznym złożeniu podpisu klikamy wyślij, a zgłoszenie przesyłane jest do repozytorium.
 17. Poprawne złożenie dokumentów skutkuje ich ujawnieniem niemal natychmiast, użytkownik konta otrzyma powiadomienie mailowe o tym, że dane są już widoczne.
 18. Jeśli nie otrzymaliśmy maila, oznacza to, że coś poszło nie tak. W takim przypadku zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Jesteśmy dostępni w naszym biurze w Krakowie, świadczymy usługi także drogą elektroniczną.

 Potencjalne problemy.

 • Sesja w systemie szybko wygasa, jeśli dokonanie zgłoszenia zabiera nam więcej czasu, warto korzystać z opcji zapisywania zgłoszenia w trakcie, żeby nie utracić danych.
 • W razie problemów z podpisem, można uruchomić portal w innej przeglądarce. Dotyczy to zwłaszcza podpisu elektronicznego kwalifikowanego.
 • Wersja robocza zgłoszenia (nie podpisana i nie wysłana) przechowywana jest w systemie przez 14 dni, jeśli w tym terminie nie zostanie wysłana do repozytorium, system automatycznie ją usunie.
 • W przypadku Spółek, których członkami zarządu są cudzoziemcy nie posiadający numeru PESEL , nie będzie możliwe nieodpłatne przesłanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności do Repozytorium. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie wniosku do Sądu, przy czym jest on składany również elektronicznie.
 • Podobnie, jeśli w trakcie tworzenia zgłoszenia okaże się, że Spółka nie ma ujawnionego sposobu reprezentacji lub jest on ujawniony nieprawidłowo.

 

 

 

 

 

Login to your Account