fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków

Nieruchomości :

  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów (umów najmu, dzierżawy, użyczenia),
  • sporządzanie i weryfikacja wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
  • wsparcie przy ustanawianiu i znoszeniu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (w tym zwłaszcza służebności gruntowych i przesyłu),
  • doradztwo dokonywaniu podziału geodezyjnego nieruchomości, zniesieniu współwłasności, zarządzania nieruchomościami,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów o roboty budowlane,
  • doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych.

Radca prawny odpowiedzialny za specjalizację: Agnieszka Ludwikowska, agnieszka.ludwikowska@jwrp.pl

Login to your Account