fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
8sty2016

Prawo zamówień publicznych – nowy kurs złotego do euro

Prawo zamówień publicznych: Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych przypomina, że 1 stycznia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2254).  Rozporządzenie ma istotny wpływ na praktyczne zastosowanie ustawy prawo zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych

 

W/w rozporządzenie, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, wprowadza nowy kurs złotego w stosunku do euro.

Prawo zamówień publicznych: Nowy kurs złotego do euro

Aktualny kurs wynosi 4,1749 zł. i jest niższy niż poprzedni ogłoszony rozporządzeniem z 23 grudnia 2013 roku, który wynosił 4,2249 zł.

Niższy kurs euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wpływa m.in. na próg wartości zamówień, od którego zamawiający ma obowiązek stosować ustawę prawo zamówień publicznych.

Do 31 grudnia 2015 roku spod obowiązku stosowania ustawy wyłączone były zamówienia o wartości nieprzekraczającej 126.747 zł.

Od Nowego Roku próg ten wynosi 125.247 zł.

Warto o tym pamiętać szacując zamówienie publiczne i decydując o ogłoszeniu przetargu lub odstąpieniu od stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Tekst rozporządzenia znaleźć można tutaj.

Login to your Account