fbpx
 • +48 12 307 02 66
 • biuro@jwrp.pl
 • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
28gru2015

Progi zamówień publicznych w 2016

Zamówienia publiczne czeka drobna zmiana. Dzisiaj Prezes Rady Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. Jego przepisom przygląda się prawnik z naszej kancelarii prawnej w artykule Progi zamówień publicznych.

Progi zamówień publicznych

 

Praktycznym skutkiem rozporządzenia jest podwyższenie wartości zamówień publicznych, powyżej których zamawiający ma obowiązek przekazać ogłoszenie o zamówieniu urzędowi publikacji Unii Europejskiej. Podwyższenie to obejmuje również wartość konkursów.

Zamówienia publiczne

Sprawdź ofertę naszej kancelarii prawnej dotyczącą przetargów publicznych.

Progi zamówień publicznych – nowe „progi unijne”.

 1. Dla zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień publicznych w dziedzinie obronności lub bezpieczeństwa – jeśli wartość zamówienia publicznego  jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
  1. 135 000 euro – dla dostaw lub usług (poprzednio: 134 000 euro)
  2. 5 225 000 euro – dla robót budowlanych (poprzednio: 5 186 000 euro)
 2. Dla pozostałych zamawiających, z wyjątkiem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa –  jeśli wartość zamówienia publicznego jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
  1. 209 000 euro – dla dostaw lub usług (poprzednio: 207 000 euro),
  2. 5 225 000 euro – dla robót budowlanych (poprzednio: 5 186 000 euro).
 3. Dla zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa –  jeśli wartość zamówienia publicznego jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty:
  1. 418 000 euro – dla dostaw lub usług (poprzednio: 414 000 euro).
  2. 5 225 000 euro – dla robót budowlanych (poprzednio: 5 186 000 euro).

Konkursy.

W odniesieniu do konkursów przeprowadzanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych obowiązek przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej powstaje, jeśli wartość konkursów:

 • przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro;
 • przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 euro;
 • przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 418 000 euro.

Jak widać nowe przepisy nie są bardziej przejrzyste ani czytelne niż stare. Stoi to na przeszkodzie skutecznym organizacji i udziałom w postępowaniach o zamówienie publiczne. Dlatego też, aby poprawić swoje szanse, skorzystaj z pomocy prawnika. Zapraszamy zarówno wykonawców jak i zamawiających do kontaktu z naszą Kancelarią Zamówień Publicznych.

Login to your Account