fbpx
 • +48 12 307 02 66
 • biuro@jwrp.pl
 • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków

Ochrona dóbr osobistych.

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w obszarze ochrony dóbr osobistych w Internecie. Naszym Klientom oferujemy pomoc w przypadku bezprawnego wykorzystania ich wizerunku, naruszenia przysługujących im praw autorskich, naruszenia dobrego imienia, prywatności.

Dziedziczenie. Spadki. Testamenty. Podział majątku.

 • Wsparcie przy sporządzaniu testamentów, dokonywaniu zapisów, wydziedziczaniu,
 • Ustalanie kręgu spadkobierców,
 • Wsparcie przy zawieraniu umów darowizny i dożywocia,
 • Reprezentacja w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku,
 • Doradztwo w obszarze odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • Reprezentacja w postępowaniu o dział spadku,
 • Sporządzanie umów o dział spadku,
 • Reprezentacja w dochodzeniu zachowku lub roszczeń z zapisu,
 • Zabezpieczenie spadku.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Wspieramy Klientów w procesie uzyskiwania świadczeń z ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i ubezpieczeń na życie. Reprezentujemy Klientów w sporach z ubezpieczycielami.

Służebność przesyłu. Bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie dochodzenia roszczeń od przedsiębiorców będących właścicielami urządzeń przesyłowych, tj. m.in.

 • słupów i linii elektroenergetyczne,
 • ropociągów,
 • gazociągów,
 • wodociągów,
 • słupów i linie telekomunikacyjne.

Reprezentujemy Klientów w procesie ustanawiania odpłatnych służebności przesyłu, jak również w sprawach dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe.

Upadłość konsumencka.

Osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, a mającym problemy ze spłatą swoich zobowiązań świadczymy usługi doradztwa w zakresie upadłości konsumenckiej. Doradzamy również klientom indywidualnym, którzy w przeszłości prowadzili działalność gospodarczą, a obecnie są zainteresowani zgłoszeniem wniosku o upadłość.

Reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu upadłości.

Prawo rodzinne.

Oferujemy wsparcie w obszarze:

 • reprezentowania Klientów w sprawach o rozwód i separację,
 • podziału majątku małżonków,
 • uregulowania kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia/zmiany wysokości alimentów,
 • sporządzaniu majątkowych umów małżeńskich.

Prawo pracy.

Nasza kancelaria prawna zapewnia skuteczną pomoc przy:

 • odwołaniu od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • ustalaniu istnienia stosunku pracy,
 • dochodzenia należności od pracodawcy,
 • sprawach z zakresu mobbingu.

Login to your Account