fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków

Postępowanie sądowe:

  • obsługa prawna sporów sądowych, w tym reprezentowania Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na każdym etapie postępowania,
  • sporządzanie pozwów i wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
  • obrona Klienta przed roszczeniami osób trzecich, sporządzanie m.in. sprzeciwu od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemnego etc.
  • wsparcie klienta na etapie składania środków odwoławczych,
  • pomoc prawna w sprawach na etapie postępowania zabezpieczającego,
  • prowadzenie spraw na etapie postępowania egzekucyjnego.

Radca prawny odpowiedzialny za specjalizację: Justyna Witas-Chłopek, justyna.witas@jwrp.pl.

Login to your Account