fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
2lis2015

Odliczenie VAT od samochodu – zakup, paliwo, eksploatacja.

Z końcem roku kalendarzowego salony samochodowe kuszą promocyjnymi cenami. Wszystkich, którzy rozważają zakup nowego samochodu, a prowadzą działalność gospodarczą zachęcamy do lektury artykułu. Radca Prawny z Krakowa przypomina aktualne przepisy i doradza skuteczne odliczenie VAT od samochodu.

zxbkvdcyw8a-gab-pili

Odliczenie VAT od samochodu wykorzystywanego w firmie i prywatnie.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje możliwość odliczenia 50% kwoty podatku od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodu, jeśli pojazd jest używany do tzw. celów mieszanych, czyli jednocześnie prywatnych i firmowych. Odliczenie 50% VAT przysługuje m.in. od kosztów nabycia, napraw samochodu, korzystania z niego w ramach umowy leasingu itd., w sytuacji, gdy pojazd jest wykorzystywany zarówno dla celów bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, jak i poza nią dla celów prywatnych.

Ponadto, od 1 lipca 2015 roku wprowadzono możliwość odliczenia 50% VAT od paliwa. Odnosi się to jednak wyłącznie do zakupów dokonanych po dacie 30 czerwca 2015 roku.

Odliczenie VAT od samochodu – kiedy 100%?

Zgodnie z art. art. 86a ust. 3 pkt. 1a ustawy o VAT podatnicy mogą odliczać 100% podatku VAT naliczonego od zakupu i użytkowania samochodów osobowych, a także od zakupu paliwa do nich, gdy dany samochód przeznaczony jest wyłącznie do użytku prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Podatnik, chcąc dokonać odliczenia 100% VAT od wydatków na samochód musi spełnić następujące warunki:

  • dostarczyć do urzędu skarbowego druk VAT- 26,
  • prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT, tzw. kilometrówka,
  • posiadać regulamin, który będzie określał zasady używania samochodu do celów wykonywanej działalności gospodarczej.

Dodatkowe obowiązki nałożone ustawowo na podatnika mają służyć wykluczeniu nawet potencjalnej możliwości wykorzystania pojazdu dla celów innych niż firmowe.

Odliczenie VAT od samochodu udostępnionego pracownikowi/pracownikom.

Jak uważają nasi prawnicy, interesująca może okazać się sytuacja, w której przedsiębiorca dla celów prowadzonej działalności gospodarczej nabywa samochód osobowy, który udostępnia pracownikom zarówno na potrzeby wypełniania obowiązków służbowych, jak również odpłatnie do użytku prywatnego. Jeśli podatnik stosuje odpowiednie zasady użytkowania pojazdów samochodowych wyłącznie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz tworzy odpowiednie mechanizmy, dające maksymalną gwarancję ich przestrzegania, to tym samym można przyjąć, że w pełni realizuje podstawowy obowiązek, od którego ustawodawca uzależnia uzyskanie prawa do odliczenia całości VAT, z tytułu nabycia i eksploatacji pojazdu samochodowego.

Z ustawy wynika, iż jednym z warunków odliczania całości podatku VAT z tytułu nabycia oraz eksploatacji jest, aby pojazdy samochodowe były wykorzystywane przez podatników wyłącznie w celach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pod pojęciem wyłącznie ustawodawca zasadniczo rozumie, iż sposób wykorzystywania tych pojazdów ma wykluczać użycie ich do innych celów. Ma to wynikać z ustalonych przez podatnika zasad użytkowania pojazdów samochodowych, a ponadto być potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.

Odpłatne korzystanie przez pracownika przedsiębiorcy z samochodu firmowego nie wyklucza tego, że samochód ten przedsiębiorca wykorzystuje wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym w takiej sytuacji można – przy spełnieniu pozostałych warunków – odliczać 100% VAT od wydatków na samochód.

Jeśli chcą Państwo uzyskać indywidualną opinię lub poradę w kwestiach podatkowych – zapraszamy do kontaktu. Nasza Kancelaria Prawna współpracuje z księgowymi i doradcami podatkowymi – zapewniamy kompleksowe usługi w tym zakresie.

Odliczenie VAT od motocykla.

Motocykl, co do zasady jest tańszy od samochodu. Dotyczy to nie tylko kosztów jego nabycia, ale również o kwestii związanych z jego późniejszą eksploatacją.  Ma on także swego rodzaju przewagę nad samochodem w zatłoczonych miastach, dlatego obecnie dużo osób rozważa możliwość zakupu właśnie motocykla.

Zatem, czy i w oparciu, o jakie zasady można odliczyć podatek VAT od motocykla w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej?

Motocykl zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, do których odsyła wprost ustawa o VAT zaliczany jest do grupy pojazdów samochodowych. Od jego zakupu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją podatnikowi przysługuje więc prawo do odliczenia VAT na tych samych zasadach, co od zakupu samochodu. Tym samym podatnik ma możliwość skorzystać z pełnego lub 50% odliczenia podatku VAT od przedmiotowego zakupu. Zastosowanie pierwszego lub drugiego wariantu jest uzależnione podobnie, jak przy zakupie samochodów osobowych od tego, czy przedsiębiorca wykorzystuje pojazd jedynie dla celów działalności gospodarczej, czy na potrzeby mieszane.

Wszelkie wydatki związane z zakupem przez podatnika motocykla dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj. zakup kasku lub ubrania do jazdy, podatnik może odliczyć pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Ustalenie, czy aby ów bezpośredni związek w odniesieniu do danych okoliczności faktycznie występuje, zależy od uznania organu podatkowego.

 Odliczeniu VAT od samochodu – zmiany w 2016 roku.

Najprawdopodobniej rok 2016 roku nie przyniesie zmian w zakresie odliczania podatku VAT od samochodów. Gdyby jednak ustawodawca dokonał zmian, wszelkie nowości w tej kwestii z pewnością przybliży Państwu na blogu nasza Kancelaria Radców Prawnych .

 

Login to your Account