fbpx
 • +48 12 307 02 66
 • biuro@jwrp.pl
 • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków

Prawna obsługa inwestycji w nieruchomości

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne w obszarze obsługi procesu inwestycyjnego. Nasze usługi obejmują doradztwo prawne przy transakcjach nabycia nieruchomości, regulowaniu ich stanu prawnego oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Ofertujemy profesjonalne wsparcie prawne:

 • w procesie nabywania nieruchomości, począwszy od etapu analizy jej stanu prawnego aż po umowy finalizujące nabycie,
 • we wszelkich aspektach formalno-prawnych występujących w trakcie procesu inwestycyjnego,
 • w zakresie sporządzania i opiniowania projektów umów (umów najmu, dzierżawy, użyczenia),
 • w zakresie sporządzania i weryfikacji wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
 • w zakresie reprezentowania Klienta w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych, a także cywilnych.

Zapewniamy naszym klientom:

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów (umów najmu, dzierżawy, użyczenia),
 • sporządzanie i weryfikację wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
 • wsparcie przy ustanawianiu i znoszeniu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (w tym zwłaszcza służebności gruntowych i przesyłu),
 • doradztwo dokonywaniu podziału geodezyjnego nieruchomości, zniesieniu współwłasności, zarządzania nieruchomościami,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów o roboty budowlane,
 • doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych.

Login to your Account