fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
11sie2015

Zmiany w programie Mieszkanie dla młodych

3 sierpnia 2015 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.  Ustawa ta modyfikuje program mieszkanie dla młodych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

eagtjjim74s-naomi-hutchinson

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem tego, co zmieni się w niezbyt skutecznym do tej pory programie przygotowanym przez prawnika z naszej Kancelarii w Krakowie.

Po pierwsze – Mieszkanie dla Młodych nie tylko dla młodych

Do tej pory z programu mogły skorzystać tylko osoby do 35 roku życia. W przypadku małżeństw uwzględniany był wiek młodszego małżonka. Ograniczenie to zostało zniesione, jednak nie w każdym przypadku, a jedynie w stosunku do rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Po drugie – MDM promuje rodziny

W odniesieniu do rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci zniesiony zostanie przepis, zgodnie z którym, program wspierał jedynie zakup pierwszego mieszkania. Jako uzasadnienie tej zmiany podaje się chęć wsparcia rodzin w zmianie mieszkania na większe.

Po trzecie – MDM otwiera się na mieszkania na rynku wtórnym

Program został nareszcie rozszerzony także na mieszkania z rynku wtórnego oraz na mieszkania będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej. Przy czym w przypadku mieszkań na rynku wtórnym współczynnik wsparcia będzie mniejszy i wyniesie 0,9 wartości odtworzeniowej.

Po czwarte – większe limity w programie Mieszkanie dla młodych

Zwiększeniu ulegną limity dofinansowania dla rodzin posiadających co najmniej dwójkę dzieci. Określone są one jako procent kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie (tzw. wartość odtworzeniowa). Nasza Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie – Krowodrzy zapewnia kompleksową pomoc dla zainteresowanych MDM, obejmującą także ustalenie wartości dofinansowania, jaką mogą Państwo otrzymać.

I tak rodzina z dwójką dzieci jest uprawniona do dofinansowania na poziomie 20%, z trójką i więcej dzieci – na poziomie 30%.

Bez zmian natomiast pozostaną dopłaty dla osób bezdzietnych (10%) i rodzin z jednym dzieckiem (15%). Dodatkowo w przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci zwiększona zostanie powierzchnia mieszkania (z 50m2 do 65m2), od której liczona będzie dopłata w przypadku rodzin wielodzietnych (co najmniej trójka dzieci).

Po piąte – Mieszkanie dla młodych a związki partnerskie.

Po wejściu w życie nowelizacji do umowy kredytu będą mogły przystąpić wspólnie osoby żyjące w związkach nieformalnych. Do tej pory możliwość taka dotyczyła małżeństw, ewentualnie członków rodziny lub powinowatych.

Mieszkanie dla młodych, ale nie dla zamożnych

Niestety, w nowelizacji przewidziano również nowe, negatywnie oceniane przez naszych prawników rozwiązanie.  Osoba korzystająca z programu mieszkanie dla młodych, która następnie spłaci/nadpłaci kredyt w okresie 5 lat od nabycia własności mieszkania, będzie zobowiązana do zwrotu uzyskanego dofinansowania.

Jeśli interesuje Cię program Mieszkanie dla Młodych lub przygotowujesz się do zakupu mieszkania, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawną. Nasi prawnicy oferują kompleksowe doradztwo związane z zakupem mieszkania.

Login to your Account