fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
24maj2015

Uprawnienia konsumenta – sprzedaż internetowa, reklamacja, odstąpienie od umowy

Być może robicie Państwo zakupy w polskich sklepach oferujących niszowe, polskie kosmetyki, sprzęt, czy inne produkty. Z sentymentu, sympatii do polskich wyrobów, z ciekawości, jak zmienia się oferta polskich producentów. Nie zawsze jednak nabyty produkt odpowiada naszym zainteresowaniom. Dzisiaj radca prawny z naszej kancelarii podpowie, jak  „zrezygnować” z transakcji, z której nie jesteśmy zadowoleni, a którą zrealizowaliśmy w sklepie internetowym, który prowadzony jest w Polsce. Ponieważ w sytuacji, w której osoba posiadająca obywatelstwo polskie nabywa produkt u polskiego przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż na odległość zastosowanie znajdą przepisy polskiej ustawy chroniącej konsumentów, która – wbrew obiegowym opiniom – zapewnia płaszczyznę ochrony kupujących.

gkratrcya_0-dai-ke

Uprawnienia konsumenta

Aktualnie w prawie polskim, także za zasługą prawa unijnego, uprawnienia konsumenta są bardzo szerokie. Poniżej znajdziecie Państwo informację o tym kto dokładnie może korzystać z tych uprawnień. Następnie omówiony zostanie ich zakres.

Po pierwsze konsument

Zasadniczą kwestią związaną z ochroną konsumentów jest założenie, że są oni słabszą stroną obrotu, a więc sprzedawca (prowadzący działalność gospodarczą i będący podmiotem silniejszym) nie może tak kształtować stosunków z konsumentem, aby gwarantowane prawem uprawnienia konsumenta nie mogły być w stosunku do niego realizowane. Za konsumenta zgodnie z polskimi przepisami uważa się osobę prywatną, która dokonuje czynności niezwiązanej z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Po drugie prawo odstąpienia

Prawda jest taka, że nie zawsze jest obiektywny powód, który powoduje, że chcemy zrezygnować z transakcji. Czasami po prostu się rozmyślimy. W przypadku zakupów w sklepie internetowym zarejestrowanym w Polsce, możemy skorzystać z dobrodziejstwa ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Termin ten liczony jest od daty otrzymania rzeczy przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, jeśli kupujemy pojedynczą rzecz.

Jeśli natomiast umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów dostarczanych w częściach (partiami), termin na odstąpienie liczony jest od daty otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku więc standardowych zakupów konsument ma prawo do zmiany zdania w terminie 14 dni i w tym czasie musi wysłać odstąpienie od umowy. Nie jest natomiast wymagane, aby w tym terminie Kupujący oświadczenie o odstąpieniu od umowy otrzymał. Mieszcząc się w powyższym terminie konsument rezygnujący z umowy nie musi w ogóle podawać, jakie są powody odstąpienia. Jednak jeśli konsument zdecyduje się na rezygnację po tej dacie, to od decyzji sklepu zależy, czy ją uwzględni, czy też nie, ponieważ polskie prawo nie nakłada takiego obowiązku.

Po drugie: obowiązki informacyjne sprzedawcy

W przypadku gdyby sprzedawca nie poinformował klienta o przysługującym mu prawie odstąpienia, pomimo, że ma taki obowiązek, 14-dniowy termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym konsument o tym uprawnieniu się dowiedział i odstąpienie można złożyć do 12 miesięcy od transakcji.

Po trzecie: skutki odstąpienia od umowy

Jeśli konsument odstąpił od umowy, ma obowiązek odesłać Sprzedającemu zamówioną rzecz. Sprzedawca natomiast ma obowiązek zwrócić wszelkie otrzymane od konsumenta świadczenia, w tym zaliczkę, czy przedpłaty innego rodzaju. Sprzedawca zwraca nie tylko koszt zakupionego produktu, ale także najtańszy spośród proponowanych przez sklep kosztów przesyłki na adres kupującego. Koszty związane ze zwrotnym odesłaniem rzeczy ponosi natomiast kupujący (chyba że sklep dobrowolnie je ponosi).

Wada w kupionej rzeczy – reklamacja

Jeśli decyzja o odstąpieniu od umowy podyktowana jest obiektywnie istniejącą przyczyną (tzw. wadą rzeczy), mamy cały wachlarz możliwości, na który składają się uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Na gruncie polskiego prawa sprzedawca może zapewnić gwarancję na zakupiony produkt. Zdarza się jednak, że polskie sklepy internetowe wprost informują, że nie udzielają gwarancji.  Nie oznacza to, że Konsument pozostaje bez uprawnień, ponieważ może skorzystać z tzw. rękojmi, czyli ustawowej (przewidzianej w przepisach prawa cywilnego) odpowiedzialności za wady w rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca nie może narzucić Kupującemu podstawy reklamacji (tj. czy jest ona zgłaszana w ramach gwarancji, czy na podstawie rękojmi). Sprzedawca nie może również wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności wynikającej z rękojmi w sytuacji, gdy Kupującym jest konsument. Co więcej odpowiedzialność na zasadach rękojmi obejmuje zakupy dokonywane zarówno online, jak i w znajdujących się w Polsce sklepach stacjonarnych. Podstawą zgłoszenia reklamacji na podstawie rękojmi jest wada fizyczna, polegająca na tzw. niezgodności towaru z umową. Może ona objawiać się na kilka sposobów. Towar nie ma właściwości, którego powinien mieć; nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Cię sprzedawca; został wydany w stanie niezupełnym – to wszystko wady. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi  trwa przez dwa lata od daty sprzedaży. Rozpoczęcie odpowiedzialności z tytułu rękojmi ma miejsce w chwili wydania produktu (zakupy internetowe – dostarczenia go do klienta).

Zrobiłeś zakupy i potrzebujesz pomocy aby skutecznie wykorzystać uprawnienia konsumenta? Zapraszamy do kontaktu, nasza Kancelaria Radców Prawnych z przyjemnością pomoże Ci zadbać o Twoje prawa.

Login to your Account