fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
20mar2015

Pozwolenie na budowę. Pomoc prawna Kraków i okolice.

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, aby uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę inwestor musi legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  Według definicji zawartej w Prawie budowlanym przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Zachęcamy do lektury tego krótkiego przewodnika – informatora przygotowanego przez radcę prawnego w naszej kancelarii.

8gg2ne_utcm-ng

Czytaj więcej…

15mar2015

Zasady aktualizowania opłat za użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Pierwsza z wymienionych należności podlega zapłacie jednorazowo, z ewentualną możliwością rozbicia na oprocentowane raty (w przypadku drogi bezprzetargowej). Natomiast opłata roczna za użytkowanie wieczyste wnoszona jest przez cały czas okresu użytkowania. Co do zasady powinno odbyć się to w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wydaje się proste, jednak nie jest to wszystko, co powinieneś wiedzieć o opłacie za użytkowanie wieczyste.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez prawników naszej kancelarii artykułem dotyczącym zasad aktualizowania za użytkowanie wieczyste.

Użytkowanie wieczyste

Czytaj więcej…

Login to your Account