fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
3paź2015

Rejestracja spółki Kraków. Szybkie zakładanie spółek przez Internet.

Rejestracja spółki – sprawna i szybka

Nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych, która weszła w życie 15 stycznia 2015 r. rozszerzyła dopuszczalność rejestracji spółek przez internet poprzez wprowadzenie możliwości rejestracji spółki jawnej oraz spółki komandytowej przez Internet.

Rejestracja spółki
Zadzwoń 12 307 02 66 po ofertę.

Przeprowadzamy szybką rejestrację spółek. Zleć nam rejestrację swojej spółki i omiń błędy oraz uzupełnienia. Zadzwoń po specjalną ofertę dla osób z naszego bloga. Prosimy o kontakt z kancelarią w przypadku pytań.

Kontakt

Zawiązanie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym było możliwe już wcześniej w odniesieniu do spółek z o.o. W tym roku możliwością tą objęto kolejne typy spółek. Rejestracja spółki w naszej kancelarii prawnej to pomoc w gromadzeniu potrzebnych dokumentów oraz sprawna rejestracja przez internet.

rejestracja spółki

 

Ponadto, aby dokonać zmiany umowy spółki założonej za pomocą systemu teleinformatycznego, wystarczające będzie jedynie sporządzenie uchwały zmieniającej umowę spółki dostępnej również drogą elektroniczną, za pomocą wzorca uchwały zmieniającej.

Powyższe wskazuje, iż jako główny cel ustawodawca przyjął zapewnienie przedsiębiorcom sprawnej rejestracji spółki przez Internet, co ułatwi im prowadzenie działalności.

Rejestracja spółki w trybie S24 powoduje, iż wspólnicy nie mogą korzystać ze zwykłego podpisu elektronicznego, tak jak to ma miejsce w ramach rejestracji spółki z o.o. Skorzystanie z tego typu procedury w odniesieniu do spółek osobowych wymaga bowiem posłużenia się przez wspólników bezpiecznym e-podpisem bądź podpisem ePUAP.

Rejestracja spółki przez Internet – oszczędności

Dla spółek (jawnych, komandytowych i z o.o.) utworzonych w wyniku rejestracji w trybie S24 od 15 stycznia 2015 r. zastosowanie ma niższa stawka opłaty sądowej za wpis do KRS, w wysokości 250 zł. Natomiast w przypadku rejestracji w KRS spółek w trybie tradycyjnym bądź elektronicznym zwykłym obowiązuje opłata sądowa w kwocie 500 zł. Na koszt rejestracji w KRS składa się także opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z tym, że pozostaje ona jednakowa dla wszystkich i wynosi 100 zł.

Opłaty za rejestrację spółki w trybie S24 należy dokonać za pośrednictwem systemu eCard. Warto zwrócić uwagę, iż wniosek o wpis spółki S24 zostanie przesłany do sądu rejestrowego dopiero po dokonaniu opłaty. Zatem wniosek nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Aby takim zaniedbaniem nie przedłużyć procesu rejestracji, warto skorzystać z pomocy, jaką gwarantuje profesjonalna kancelaria prawna.

Internetowa rejestracja spółki to krótszy czas na rejestrację

Od 15 stycznia 2015 r. skrócony został czas, w jakim spółka z o.o. S24 może pozostawać w fazie organizacji, tj. od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu.

Dotychczas art. 169 KSH przewidywał, że jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. Od nowelizacji treść ta stanowi brzmienie § 1, natomiast do niego w art. 169 KSH dodany został § 2, zgodnie z którym w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy termin, o którym mowa w § 1, wynosi  tylko 7 dni.

Rejestracja spółki z o.o. – obowiązek wskazania adresu członków zarządu

Ustawodawca w zakresie wprowadzonych zmian rozszerzył również obowiązek składania w aktach rejestrowych adresów członków zarządu. Chociaż nowelizacja weszła w życie w styczniu b.r., nadal spółki często zapominają o dodatkowych obowiązkach.

Obecne brzmienie art. 167 § 3 KSH stanowi, iż adresy członków zarządu należy wskazać we wniosku do KRS w przypadku:

  • zgłoszenia spółki,
  • zgłoszenia zmian w składzie osobowym zarządu,
  • w przypadku każdorazowej zmiany adresu.

Do czasu zgłoszenia zmiany, adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka zarządu. Zmianie nie uległ natomiast sposób przekazywania informacji o adresach członków zarządu. W dalszym ciągu nie są one ujawniane w samym rejestrze przedsiębiorców, lecz podlegają złożeniu w dostępnych dla każdego aktach rejestrowych spółki. Dlatego też w drukach KRS nie ma rubryk przeznaczonym na dane adresowe zarządców. W związku z tym aktualną listę adresów członków zarządu sporządzić należy na osobnej kartce papieru i dołączyć do wniosku.

Jeśli rozważacie Państwo założenie spółki przez Internet, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj.

Login to your Account