fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
5gru2015

Rażąco niska cena jako przesłanka odrzucenia oferty w przetargu.

Po zmianie art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych powszechne stały się wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (rażąco niska cena), w tym w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy (…) oraz ewentualnej pomocy publicznej, otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów. Wynika to z tego, że ustawodawca wprowadził przesłankę obligującą zamawiającego do uruchomienia procedury wyjaśniającej, czy oferta zawiera rażąco niską cenę.

Kancelaria Radców Prawnych z Krakowa zaprasza do lektury artykułu poświęconego tematowi rażąco niskiej ceny.

rażąco niska cena Czytaj więcej…

Login to your Account