fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
23mar2015

Pozwolenie na budowę – planowane zmiany

W zeszłym miesiącu Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Nowe uregulowania, za wyjątkiem art. 1 pkt 34 wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od momentu ogłoszenia. Przed projektem jeszcze Senat i podpis prezydenta, jednak można się spodziewać, że jesienią czekają nas istotne zmiany, obejmujące m.in. pozwolenie na budowę.
Prawnik z krakowskiej kancelarii radcowskiej omawia nadchodzące zmiany.

stockvault-occupational-safety-equipment135245

Czytaj więcej…

2mar2015

Mobbing w pracy. Zapobieganie i przeciwdziałanie mobbingowi.

Bez wątpienia zjawisko mobbingu jest naganne i zawsze powinno spotykać się z jednoznaczną reakcją. Jednak z drugiej strony obserwujemy, że coraz częściej zarzuty w tym obszarze są formułowane bez świadomości, czym tak naprawdę jest mobbing  w pracy. Często pojęcie mobbingu jest błędnie wykorzystywane jako reakcja na złe relacje z przełożonymi, czy współpracownikami.

Tymczasem pojęcie mobbingu ma swoją legalną definicję i oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

gwe0dlvd9e0-benjamin-child

Czytaj więcej…

Login to your Account