• +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Józefitów 3, 30-039 Kraków
4Lut2016

Pozew o alimenty na dziecko. Jak napisać dobry pozew?

Pozew o alimenty, co warto o nim wiedzieć i na co zwrócić uwagę aby dobrze go napisać?

Czy warto korzystać ze wzoru, kiedy każda sytuacja może być inna?

Z chwilą przyjścia dziecka na świat rodzice zobowiązani są do dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania. Obowiązek ten powstaje niezależnie od faktu, czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy też ze związku pozamałżeńskiego. Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenie należne dziecku od swoich rodziców. Wynikające ze spoczywającego na nich obowiązku w przedmiocie dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacji trwa tak długo, jak długo dziecko nie zdobędzie, stosownie do swoich uzdolnień i predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, czyli do momentu usamodzielnienia się. Ustanie obowiązku alimentacyjnego jest niezależnie od osiągniętego wieku. Obowiązek alimentacyjny może więc istnieć nadal, mimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

pozew o alimenty

Pozew o alimenty

Obowiązek alimentacyjny może być spełnian