• +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Józefitów 3, 30-039 Kraków
8Lis2018

Przetarg nieograniczony – data wszczęcia a pełna elektronizacja postępowań unijnych.

W ostatnich dniach na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawił się komunikat, sugerujący, że Zamawiający, którzy ogłosili przetarg nieograniczony o wartości przewyższającej próg unijny w taki sposób, że ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w wydaniu Dziennika Urzędowego UE później niż 17.10.2018 r., powinni zmienić siwz i wprowadzić obowiązek składania ofert w formie elektronicznej. Podobny pogląd pojawił się w kilku artykułach prasowych. Moim zdaniem ocena taka jest nietrafna. Czytaj więcej…

27Cze2018

Sprawozdanie roczne za 2017 – jak złożyć sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

 

Przypominamy, że od 15 marca tego roku sprawozdanie roczne spółki lub grupy kapitałowej nie może być złożone w formie pisemnej, do Sądu Rejestrowego.

Roczne sprawozdanie finansowe wraz z pozostałymi dokumentami składa się wyłącznie za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych, pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Czytaj więcej…

1Sty2016

Umowa zlecenia a składki ZUS w 2016 roku

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Pierwsza zasadnicza zmiana, jaką wprowadza nowelizacja to nowe zasady odprowadzania składek od umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia, w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Druga, to wprowadzenie obowiązku odprowadzania składek od przychodów uzyskiwanych z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. O ile druga z w/w zmian nie budzi większych wątpliwości (i ubezpieczeni zdążyli się z nią pogodzić :)), to kwestia odprowadzania składek od umów zlecenia nadal nie jest do końca jednoznaczna. Krakowska kancelaria prawna omawia prawne i praktyczne skutki tej zmian.

Umowa zlecenia Czytaj więcej…

Login to your Account