• +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Józefitów 3, 30-039 Kraków
21Mar2017

Odpowiedzialność dewelopera za usterki budynku.

Wielu właścicieli mieszkań i lokali użytkowych w blokach boryka się z problemem usterek, występujących w częściach wspólnych nieruchomości. Przykłady odpadających elementów elewacji, pęknięć tynku na klatkach schodowych, problemów z wentylacją, ukruszeń posadzki na korytarzach można by mnożyć, a bardzo często wady dotyczą zupełnie nowych bądź ledwie kilkuletnich budynków. Warto wiedzieć jak kształtuje się odpowiedzialność dewelopera za zaistnienie tych wad. Czyli kto, do kogo i w jakim terminie powinien się zwrócić z żądaniem usunięcia tych usterek oraz jakie argumenty podnosić.

Czytaj więcej…

10Mar2017

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – Sąd Najwyższy o „hejterskich” komentarzach.

Coraz większa jest świadomość użytkowników Internetu, iż obraźliwe wpisy i komentarze umieszczane na portalach nie są wcale anonimowe, a administrator portalu winien zapewnić rzetelną moderacją umieszczanych na nim komentarzy. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez prawnika z naszej kancelarii, poświęconym wyrokowi Sądu Najwyższego z 30 września 2016 roku w sprawie pod sygnaturą  I CSK 598/15.

Głośna sprawa dotyczyła wpisów – komentarzy zamieszczonych pod artykułem na temat Romana Giertycha opublikowanym online. Powód dochodził przeprosin i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od administratora portalu, na którym znalazł się artykuł i obraźliwe komentarze. Portal twierdził, że nie ponosi odpowiedzialności za treści, które nie pochodzą od niego i które w wystarczający sposób moderował. Sąd Najwyższy już drugi raz wypowiadał się w tej sprawie. I znów, tym razem jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, opowiedział się po stronie powoda. Jakie wnioski płyną z tego orzeczenia? Kto odpowiada za komentarze hejterów pod artykułami dostępnymi online i w jakim zakresie? Jak chronić nasze dobra osobiste w Internecie? Zachęcamy do lektury.

Czytaj więcej…

17Paź2016

Zmiana umowy o zamówienie publiczne.

Zmiana umowy o zamówienie publiczne to problem, który w praktyce pojawia się bardzo często. Po zmianach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz 2164) wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 1020), które weszły w życie 28 lipca 2016 r. problem ten nabrał jeszcze większego znaczenia dla zamawiających jak i wykonawców. Nowelizacja bowiem nie tylko wprowadziła nowe przesłanki dopuszczalności takiej zmiany. Wprowadzono także możliwość rozwiązania umowy o zamówienie publiczne przez zamawiającego (między innymi) w przypadku, gdy zmiany dokonano z naruszeniem wskazanych przepisów ustawy. Niewłaściwie dokonana zmiana umowy o zamówienie publiczne może prowadzić do jej rozwiązania. Warto przeanalizować dokładniej aktualny stan prawny w tym zakresie.

W poniższym artykule robi to prawnik z naszej Kancelarii Radców Prawnych specjalizującej się w zamówieniach publicznych. Sprawdź ofertę kancelarii na stronie Zamówienia Publiczne.

Zmiana umowy o zamówienie publiczne Czytaj więcej…

Login to your Account