• +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Józefitów 3, 30-039 Kraków
24Paź2015

Umowa z uczelnią wyższą. Student jako konsument.

Wielu z Was zapewne posiada status studenta lub korzysta z różnego rodzaju kursów dokształcających. Każdy student lub uczestnik kursu zawiera umowę w sprawie pobierania nauki. Niestety umowa z uczelnią bardzo często zawiera w swej treści postanowienia uznane za niedozwolone. Kancelaria Prawna z Krakowa radzi, na co uważać i jakie uprawnienia przysługują w takiej sytuacji studentowi.

Umowa z uczelnią

Czytaj więcej…

7Paź2015

Odpowiedzialność prokurenta

Nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2015 r. przyniosła wiele innowacyjnych zmian, które pociągnęły ze sobą również konieczność modyfikacji niektórych przepisów zawartych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Część zmian weszła w życie z dniem nowelizacji, natomiast pozostałe zaczną obowiązywać dopiero w nowym roku, dokładnie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Zapoznaj się z krótkim informatorem dotyczącym tych zmian, przygotowanym przez Kancelarię Prawną w Krakowie – Krowodrzy.

_u-x3_fyxfi-tim-gouw

 

Czytaj więcej…

Login to your Account